Produktene

Sluttprodukter etter hydrolysert restråstoff er i hovedsak tre ting: Olje, protein og bein.

Alle tre kan viderefordeles til høyverdig ingredienser til både fôr, kosthold, mat og medisiner. I og med at vi har muligheten til å hydrolysere ulike fiskeslag og kontrollere prosessen, har vi også mulighet til å fremstille produkter med en ønsket kvalitet. Med bruk av ferskt råstoff og skånsom omrøring uten mekaniske deler reduserer vi oksidering i prosessen og får produkter med en høyere kvalitet. Vi er en tverrfaglig sammensatt gruppe og har også mulighet til å bidra med rådgivning, spesielt innen logistikk og innkjøp.

Produktene

Protein

Fra hydrolyseprosessen utvinner vi et proteinrikt limvann. Gjennom konsentrering vil vi få et proteinkonsentrat som også kan tørkes til pulver.

Olje

Sammen med protein er olje det viktigste produktet fra hydrolyseprosessen. Ved bruk av ferskt råstoff og lite oksidering oppnår vi god kvalitet.

Bein

Ved bruk av vår egen utviklede beinutskiller kan vi tilby rene bein som kan raffineres videre til næringsrike produkter.

Kontakt oss i dag: