Markedet for marine ingredienser er sterkt voksende, og er nå verdsatt til rundt 80 milliarder kroner. Som en av de 10 største fiskerinasjoner i verden har Norge en unik mulighet til å ta en stor del av dette markedet. Bruk Fisken AS vil gjennom bruk av ferskt restråstoff levere bærekraftige marine ingredienser til de fleste markedssegmenter.

- Frode Blålid

Godt utprøvd teknologi

Med patentert teknologi og tilgang på ferskt restråstoff, vil Bruk Fisken AS produsere olje, bein og protein. Prosessteknologien er bygget for humant konsum og en kontrollert produksjon. Vi kan dermed tilfredsstille de tøffe kravene som stilles i den mest betalingsvillige delen av markedet for marine ingredienser. Prosessteknologien har allerede produsert marine ingredienser med god lønnsomhet i mange år. Nå er en videreutviklet og oppgradert versjon klar for kommersiell produksjon.

Verdifullt restråstoff

Bruk Fisken vil kunne levere følgende produkter fra ulike typer råstoff:

Gjennom om flere forsknings og utviklingsprosjekt er vi med på utvikle nye matvarer som supper og kjeks med protein fra norsk restråstoff.

Stort potensial

Den norske fiskeri -og havbruksnæringen har et stort potensial i å produsere ingredienser til matvarer og pet-food. Dette er betalingsvillige markeder med et stort behov for bærekraftige råvarer, og hva er vel mer bærekraftig enn norsk restråstoff? Nyere forskning tyder på at det er store helsegevinster ved å tilsette protein og olje fra restråstoff i kostholdet. Dette er markeder Bruk Fisken vil fokusere på fremover.

Restråstoff senter

Kontakt oss for mer informasjon om den kommende emisjonen

Vi planlegger å benytte merkenavnet Bruk Fisken for å produsere og markedsføre marine ingredienser fra flere lokasjoner i Norge.
Vi vil snart sende ut et fullstendig prospekt med mulighet for å tegne seg for deltakelse i emisjonen.