Teknologien

I NUAS Technology AS jobber vi for å bruke mest mulig av den verdifulle ressursen fisk. I mange tilfeller blir restråstoffet en kostnad i stedet for en inntekt for dere som jobber med maritim matproduksjon. Dette ønsker vi å endre på.

Vi har med vår patenterte hydrolyse teknologi klart å hente ut verdifulle ressurser fra restråstoffet. Gjennom en skånsom og miljøvennlig prosess henter vi ut protein, olje og bein. Ved å hydrolysere ferskt restråstoff vil vi fremstille produkter som kan ha en høyere verdi enn det produkter fra restråstoff har i dag.

Dette gjør at vi får en bedre utnyttelse av matvarer som allerede er høstet. Når det gjøres på en miljøvennlig måte, så får vi også en betydelig miljøgevinst. Hydrolyseanlegget er bygget for å kunne tilfredsstille kraven for at produktene kan brukes i matproduksjon.

Enkelt snitt teknologien
Enkelt snitt av oppvarming i to trinn og hydrolysekolonne. Dette er NUAS Technology sin patenterte hydrolyseprosess
Et kompakt og modulbasert prosessanlegg gjør det mulig å montere et komplett anlegg i containere.

Forskning og utvikling

For Nuas Technology har det hele tiden vært viktig å trekke til oss god kompetanse. Vi har derfor etablert samarbeid med flere F&U leverandører. Vi ønsker å utfordre eksisterende løsninger og etablerte sannheter. Dette ønsker vi å gjøre ved å lede og delta i forskning -og utviklingsprosjekter sammen med F&U miljøer og andre innovative aktører i bransjen.

Pågående prosjekter

Prosjekt
Fangst, lagring og hydrolyse av Raudåte
SFI Harvest
Sumafood

F&U Partner
Algen AS og NTNU
Sintef
Sintef og NUAS

Avsluttede prosjekter

Prosjekt
Utvikling av in-line, semi-kontinuerlig hydrolysekolonne
Vurdering av marked i lys av teknologi og design
Hydrolyse av sild og restråstoff fra sild
Hydrolyse av restråstoff fra sei og torsk
Bygging av fullskala pilotanlegg
Masteroppgave om hydrolyse av restråstoff

F&U Partner
Sintef
Sintef
Nofima
Møreforskning
Innovasjon Norge
NTNU

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om våre utviklingsprosjekt, eller om du ønsker å involvere oss i dine prosjekter.

Fordeler ved å bruke vår teknologi

Restråstoff blir en ressurs

For mange er restråstoff ett problem og en kostnad. Det må oppbevares på forsvarlig vis, og forsøkt og transporter til et ensilasjemottak. Med NUAS Technology sin teknologi blir restråstoffet en verdifull ressurs som kan øke fortjenesten til produsentene.

Bærekraftig produksjon

NUAS Technology sin teknologi lar deg bruke hele fisken. Prosessen er skånsom og miljøvennlig. Dette gir en vesentlig miljøgevinst, og dere får mye bedre utnyttelse av den fantastiske råvaren som allerede er høstet.

Fleksibel teknologi

Teknologien er skalerbar og kan tilpasses størrelsen til din bedrift. Både små og store bedrifter kan få god effekt med å bruke teknologien. Vi har ulike samarbeidsformer som du kan lese om under "Hvem passer teknologien for".

Hvem passer teknologien for

Den passer for bedrifter i alle størrelser:

Mellomstore-fiskebedrifter
Store-fiskebedrifter

Nuas Technology kan tilby ulike samarbeidsmodeller. Alt i fra at dere stiller med areal for prosessanlegget og vi tar oss av drift og salg av produkter, til at dere kjøper et komplett anlegg for egen drift. Et Joint Venture for drift av anlegget kan også diskuteres. Dette kan også organiseres ved at flere bedrifter leverer ferskt restråstoff til et lokalt anlegg.

Kontakt oss i dag: