N-og-U-bruk-fisken

Algen ble tildelt kvote på fiske etter Raudåte

Vårt datterselskap Algen AS ble i dag tildelt kvote for fiske etter Raudåte. Vi har tro på at Raudåte egner seg svært godt for hydrolysering. www.fiskeribladet.no