Velkommen til Brukfisken.no

Brukfisken.no er produktsiden til NUAS Technology AS. Vi har utviklet en patentert teknologiĀ 
som gir vesentlig bedre utnyttelse av ressursene i maritim matproduksjon.